Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản

Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản

Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản

Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản

Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản
Điều khoản thỏa thuận - Cổng Bất Động Sản

Điều khoản thỏa thuận

Quy định về đăng tin

Congbatdongsan.com.vn có quyền biên tập lại nội dung thông tin đăng cho chính xác, và đúng với những quy định đăng tin của Congbatdongsan.com.vn
Congbatdongsan.com.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
Các thông tin đăng trên website Congbatdongsan.com.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ điều chỉnh giá mà không cần thông báo trước.
Mogi.vn chỉ nhận đăng thông tin về bất động sản, không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào giữa các bên giao dịch bất động sản trên web Congbatdongsan.com.vn.
Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Congbatdongsan.com.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.


 

Bài viết liên quan