Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán

 thông tin cá nhân khách hàng

 
 1. website www.congbatdongsan.com.vn  đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và website www.congbatdongsan.com.vn  thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách: 
  • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
  • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
  • Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.
    
 2. Công Ty và website www.congbatdongsan.com.vn  sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, websitewww.congbatdongsan.com.vn  có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
   
 3. Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của website www.congbatdongsan.com.vn , khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: phucthiengroup@gmail.com để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
Bài viết liên quan